skip to Main Content

Actievoorwaarden winactie incentive “Maak kans op een zonnebril”

Maak kans op een zonnebril t.w.v. € 150,- bij een ooglaserbehandeling en/of gratis vooronderzoek binnen de actieperiode.

Deelname

 1.  De actie ‘Maak kans op een zonnebril t.w.v. € 150,-” is een klein promotioneel (kans)spel van Clinic Select, kantoorhoudend aan de Hoofdweg 848A (2132 MC) te Hoofddorp (hierna: Clinic Select), waarbij onder de deelnemers 1x een Zonnebril Cadeaubon t.w.v. € 150,- gewonnen kan worden.
 2. Deelnemers aan deze actie dienen 21 jaar of ouder te zijn.
 3. Deelname kan uitsluitend plaatsvinden door binnen de actieperiode (van 15 mei t/m 30 juni 2019) via Clinic Select een gratis voorbehandeling te boeken en/of een ooglaserbehandeling te ondergaan.
 4. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Clinic Select en/of hun gezinsleden.Clinic Select behoudt zich het recht voor om deelname door een persoon te weigeren.
 5. Deelname aan de actie is mogelijk vanaf publicatie tot en met 30 juni 2019.
 6. Deelname aan de actie vindt plaats onder toepassing van deze actievoorwaarden.
 7. Deelname is op vrijwillige basis.
 8. Er kan niet worden gecorrespondeerd over deze actie en de uitslag daarvan.
 9. Het Privacy Statement van Clinic Select is van toepassing op alle informatie die als onderdeel van de actie wordt doorgegeven.
 10. Clinic Select zal persoonsgegevens verwerven met als doel te corresponderen over de loterij. Clinic Select gebruikt hiervoor de volgende gegevens: naam, telefoonnummer en e-mail adres

Prijzen

 1. Clinic Select behoudt zich het recht voor om een prijs niet uit te reiken danwel een andere prijswinnaar te trekken, als er sprake is van misbruik. Dit geldt mede voor het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. Clinic Select zal uit alle deelnemers willekeurig en onafhankelijk de winnaar kiezen die in aanmerking komt voor de prijs zoals hierna is omschreven.
 3. De prijs (1x) is een Zonnebril Cadeaubon t.w.v. € 150,-
 4. De winnaar van de prijs krijgt uiterlijk 2 weken na beëindiging van de actie per e-mail bericht over de prijs.
 5. Een prijs die wordt gewonnen is niet overdraagbaar. Er wordt geen geld cq. vervangingswaarde uitgekeerd als een prijs wordt geweigerd door een deelnemer, de prijs vervalt dan aan Clinic Select. Niet uitgekeerde prijzen blijven eigendom van Clinic Select.

Diversen

Klachten over deze actie kunnen worden gemaild naar info@clinicselect.com onder vermelding van “Klacht winactie Zonnebril Cadeaukaart”. Een klacht zal binnen twee weken na ontvangst worden afgehandeld. Clinic Select zal steeds handelen in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen zoals opgesteld door het Ministerie van Justitie.

Patiëntwaarderingen
Aangesloten bij
Contactgegevens
Back To Top