skip to Main Content

Monovisie behandeling – Leesbrilcorrectie

Monovisie wordt gedefinieerd als een corrigerende maatregel voor het omgaan met presbyopie of het “ouder wordend oog” – het normale oogverouderingsproces dat het moeilijk maakt om scherp te focussen op dichtbij gelegen voorwerpen.

Naarmate je ouder wordt, zul je het waarschijnlijk moeilijker vinden om een krant, menu of je telefoonscherm te lezen. Hoewel het mogelijk is om dit op te lossen met behulp van een leesbril of een vergrootglas, kan het vervelend zijn om elke keer dat je wilt lezen een leesbril te gebruiken. Monovision is een haalbare optie voor personen die de afhankelijkheid van een leesbril willen verminderen naarmate ze ouder worden.

Wat is Monovisie?

Monovision is een oplossing voor Presbyopie – het gebrek aan vermogen van de lens van het oog om van vorm te veranderen en zich te focussen op objecten in de buurt of geschreven tekst. Presbyopie treedt op als een natuurlijke achteruitgang van de leesvisie. Het komt het vaakst voor bij mensen van 45 jaar en ouder.

Monovision corrigeert het gezichtsvermogen in het dominante oog voor afstandszicht, terwijl het andere oog bijziend blijft, zodat je dichtbij objecten kan zien. De ogen werken nog steeds samen, waardoor op elke afstand een duidelijker zicht mogelijk is. Monovision werkt omdat het brein meer gericht is op visuele informatie van het dominante oog. Afstandszicht wordt niet significant verstoord wanneer een lens op het niet-dominante oog wordt aangebracht om het zicht nabij te verbeteren.

Hoe werkt een Monovision behandeling?

Monovisie kan worden bereikt met behulp van contactlenzen, kunstmatige lensimplantaten (intraoculaire lenzen) of door middel van een laserbehandeling. Bij een Monovisie laserbehandeling wordt één oog behandeld voor veraf en één voor dichtbij. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bewezen ooglasertechnieken zoals Lasek en Trans PRK.

Veel mensen hebben een “dominant” oog – een die beter ziet wanneer je één oog sluit. Het vaststellen van zo’n overheersing is gemakkelijk. Studies hebben een verband gevonden tussen oogdominantie en de voorkeurshand. Mensen die rechts zijn hebben een dominant rechteroog en mensen die links zijn een dominant linkeroog, hoewel er uitzonderingen op deze regel kunnen zijn.

Monovision corrigeert het gezichtsvermogen in het dominante oog voor afstandszicht, terwijl het andere oog bijziend blijft, zodat een persoon dichtbij objecten kan zien. De ogen werken nog steeds samen, waardoor op elke afstand een duidelijker zicht mogelijk is. Monovision werkt omdat het brein meer gericht is op visuele informatie van het dominante oog. Afstandszicht wordt niet significant verstoord wanneer een lens op het niet-dominante oog wordt aangebracht om het zicht nabij te verbeteren. Hoewel monovisie ingewikkeld lijkt, passen de meeste mensen zich snel aan. In de meeste gevallen is het onmogelijk om het oog dat is ingesteld op nabij of op afstand te onderscheiden van elkaar wanneer beide ogen geopend zijn.

Een grote factor in het succes van Monovisie is juist het vermogen van de hersenen om zich aan te passen aan een nieuwe manier om objecten dichtbij en veraf te zien. Dit aanpassingsproces kan enkele dagen of weken duren. Maar zo’n 30 procent van de mensen kan hier niet aan wennen. Daarom vragen wij je voorafgaand aan een mogelijke behandeling eerst een periode te testen met een set monovisie contactlenzen, zodat je kunt zien of Monovisie geschikt is voor jou.

Wat zijn de voordelen van monovisie?

Een monovisie behandeling is altijd onderdeel van een ooglaserbehandeling en heeft verschillende voordelen;

  • Je kan na een succesvolle monovisie behandeling zowel veraf als dichtbij zonder bril zien
  • Patiënten zijn minder afhankelijk van een bril of contactlenzen.
  • De procedure is snel en je kan al gauw weer door met je dagelijkse gang van zaken.

Wat zijn de nadelen van monovisie?

In de meeste gevallen duurt het een week of twee voordat het brein zich heeft aangepast aan monovision. Toch zijn er gevallen bekend van mensen die er helemaal niet aan kunnen wennen; hun hersenen pasen zich niet volledig aan. Daarom is monovisie geen universele oplossing voor presbyopie. Dit is precies waarom wij aanraden monovisie contactlenzen uit te proberen voordat er wordt gekozen voor een permanente oplossing zoals monovisie.

Wanneer een patiënt die een monovisie laserbehandeling ondergaat het moeilijk vindt om zich aan te passen, kan de operatie worden omgekeerd door middel van een verbeteringsprocedure op het oog dat bijziend is.

Wat kost Monovisie?

Wij rekenen extra kosten voor een Monovisie behandeling als Personalised treatment bij een Lasek, Trans PRK of Intralase ooglaser behandeling. Bekijk hier onze tarieven. Wil je weten of jouw zorgverzekeraar aan ooglaser vergoedingen doet? Hier vind je meer informatie daarover.

Veiligheid Monovisie

Zoals gezegd wordt een Monovision behandeling uitgevoerd door bewezen laserbehandelingen toe te passen. Dat betekent dat het risico op complicaties klein is. Mochten zich toch complicaties voordoen, dan zijn die eerder hinderlijk dan bedreigend voor jouw gezichtsvermogen.

Afwegingen die je moet maken bij monovisie ooglaseren

Normaal gesproken is het doel van een laserbehandeling het behalen van 100% zicht. Bij een monovisie behandeling wordt ervoor gekozen om zowel dichtbij als veraf scherp te kunnen zien, maar dit gaat ten koste van de kwaliteit van het uiteindelijke zicht. Doordat je ene oog dichtbij scherp ziet en het andere veraf, werken je ogen niet meer samen om een beeld te vormen (je hersenen kiezen voor het beeld uit het oog dat het meest geschikt is voor de afstand waarop je kijkt). Je zal minder goed diepte waarnemen en het kan zijn dat je bij weinig licht of werk waarbij optimaal zicht vereist is, alsnog een bril of lenzen zult moeten dragen waarbij beide ogen voor dichtbij of veraf worden scherpgesteld. Denk hierbij aan ’s nachts auto rijden of gedurende langere tijd ‘priegelwerk’ uitvoeren. Ook als je veel beeldscherm werk verricht kan een leesbril een betere oplossing zijn.

Jouw hersenen moeten wennen aan het wisselen tussen je ogen voor dichtbij of veraf, dit kan enige tijd duren en sommige mensen wennen hier nooit aan. Het is daarom verstandig om vooraf een tijdje monovisie lenzen uit te proberen om te zien of dit bevalt.

Persoonlijke situatie

Verder is het van belang om te weten wat de te verwachten ontwikkeling van je ouderdomsverziendheid is. Als de oogarts vermoedt dat dit nog flink kan toenemen dan kan het zijn dat de behandeling na enige tijd niet meer afdoende is en je alsnog een bril of lenzen zult moeten dragen.

Betalen in TERMIJNEN

Kan je de ooglaserbehandeling niet direct in één keer betalen? Dat hoeft geen probleem te zijn.

Is de leesbrilcorrectie geschikt voor jou?

Het vooronderzoek is geheel vrijblijvend. Tijdens het gratis vooronderzoek geven we u inzicht in de behandeling die het meest geschikt is voor de conditie van jouw ogen. Wil je meer weten over de leesbrilcorrectie? Neem dan contact met ons op. Of boek direct een gratis consult in onze oogkliniek in Naarden.

Veelgestelde vragen over de Monovisie behandeling

Wat is een leesbrilcorrectie?

Een leesbrilcorrectie, ook wel monovisie behandeling genoemd, wordt toegepast bij ouderdomsverziendheid of presbyopie. Tijdens de monovisie ooglaserbehandeling wordt één oog behandeld om dichtbij scherp te zien en het andere voor veraf scherp te zien.

Ben ik geschikt voor een leesbrilcorrectie?

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het ondergaan van deze behandeling. Een monovisie ooglaserbehandeling wordt door oogartsen alleen uitgevoerd bij mannen en vrouwen jonger dan 65 jaar. Je hebt een leesbrilsterkte vanaf +1.50 en je draagt voor veraf geen contactlenzen of bril. Of je hebt een brilsterkte tussen +1.00 en +3.00. Dan kan een leesbrilcorrectie een oplossing zijn. De oogsterkte dient bovendien stabiel te zijn, waarbij de verwachting is dat er geen grote veranderingen in de bestaande afwijking ontstaan. Een oogarts bekijkt en beoordeelt jouw geschiktheid tijdens een medisch vooronderzoek.

Is een leesbrilcorrectie veilig?

De monovisie ooglaserbehandeling wordt toegepast met effectief bewezen laserapparatuur. De kans op het ontstaan van complicaties is erg klein. De bijwerkingen die zich kunnen voordoen, worden eerder als irritant en hinderlijk ervaren. Ze vormen geen bedreiging voor het gezichtsvermogen.

Voor wie is een Monovisie behandeling?

Voorkeuren voor de procedure kunnen variëren op basis van vele factoren, waaronder bijvoorbeeld de loopbaan. Monovisie kan bijvoorbeeld ideaal zijn voor een 50-jarige gepensioneerde, maar minder geschikt voor een rij-instructeur van dezelfde leeftijd.

Patiëntwaarderingen
Aangesloten bij
Contactgegevens
Back To Top