skip to Main Content

Kwaliteitszorg

Wij doen ons uiterste best voor goede zorg. Zowel in de vorm van goede behandelingen als het traject daaromheen. Wij gaan voor een behandeling met bevredigend resultaat, waarbij je constant het gevoel hebt in goede handen te zijn. Heb je dat gevoel niet gehad of ben je ontevreden met het resultaat? Dan willen wij dat ook graag weten.

Onderdeel van goede zorg is dat wij blijven streven naar verbetering. Ook daarom gaan we graag met je in gesprek wanneer je niet helemaal tevreden bent. Zo zoeken we samen naar een oplossing. Komt die oplossing er niet of blijft er onoverbrugbaar verschil van mening? Dan kun je gebruik maken van onze klachtenregeling. Jouw klacht – over de algehele zorg of een medewerker in het bijzonder – wordt dan behandeld door een onafhankelijke commissie.

Onafhankelijke klachtencommissie

Deze commissie probeert recht te doen aan jouw klacht en functioneert onafhankelijk van onze oogkliniek. Hier kun je schriftelijk je klacht indienen. De klachtencommissie komt vervolgens met een oordeel dat bindend is.

De externe geschillencommissie behandeld uitsluitend geschillen die eerst zijn beoordeeld en behandeld door het Nationaal Oogcentrum. Informatie over de procedure en de werkwijze van de externe geschillencommissie kan je vinden in het klachtenreglement en de website van de externe geschillencommissie: https://www.zkn.nl/content/52-klachten-geschillen-en-voorwaarden.

Patiëntwaarderingen
Aangesloten bij
Contactgegevens
Back To Top