skip to Main Content

Vergoeding ooglaseren

Wanneer wordt een behandeling vergoed?

In principe wordt een behandeling niet vergoed. Dit houdt in dat uw zorgverzekering – in ieder geval de basisverzekering – de kosten niet dekt. Een vergoeding vanuit de basisverzekering is niet de enige mogelijke vergoeding waarvoor u in aanmerking kan komen. Hier leest u meer over vergoedingen voor een behandeling door verzekeraars en werkgevers.

Welke zorgverzekering dekt een behandeling?

De kosten van een behandeling worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Dit type zorgverzekering heeft iedereen. Wat de basisverzekering precies vergoedt wordt grotendeels bepaald door de overheid. Sommige aanvullende zorgverzekeringen vergoeden wel een deel van de kosten. De vergoeding van een behandeling komt dan meestal neer op 10 procent van de totale kosten. Meestal met een maximum vergoeding. Dat verschilt per verzekeraar. Als u zeker wilt zijn van een vergoeding kunt u het beste de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering raadplegen.

Vergoeding bij medische indicatie

In sommige gevallen kunt u een volledige vergoeding krijgen van uw zorgverzekeraar. Dit kan uitsluitend wanneer er een medische noodzaak. Een medische noodzaak is er bijvoorbeeld wanneer u een grote zichtafwijking heeft, maar geen lenzen of bril kan dragen. Bijvoorbeeld door allergie voor lenzen en een groot verschil in refractie afwijking tussen beide ogen. Zorgverzekeraars die een behandeling vergoeden na een medische indicatie, vergoeden meestal 100 procent van de kosten.

Vergoeding door werkgever?

Een andere situatie waarin u soms voor een vergoeding in aanmerking komt, is wanneer uw werkgever dit vergoedt. Dit is echter zeer zeldzaam. In sommige gevallen is er een uitzondering voor militair personeel. Het gaat hier dan uitsluitend om functies waarbij goed zicht absoluut noodzakelijk is. Ook moet van tevoren worden vastgesteld dat een behandeling het zicht in voldoende mate herstelt. Er bestaat niet zoiets als een vergoeding  voor politie of overig militair personeel. In de meeste gevallen dient u zelf te zorgen voor goed zicht. In de meeste gevallen gaat het dan wel om maatwerk. Heeft u een functie waarin goed zicht absoluut noodzakelijk is? Dan kunt u een (gedeeltelijke) vergoeding bespreken met uw werkgever.

Gerelateerde artikelen

Vergoeding zorgverzekeraars

Wie bij ooglaseren voor een vergoeding in aanmerking wil komen, heeft vrijwel altijd een aanvullende zorgverzekering nodig.
Lees meer

Ooglaseren kosten

De kosten voor het ooglaseren in onze oogkliniek in Hoofddorp zijn gebaseerd op all-in tarieven.
Lees meer
Patiëntwaarderingen
Aangesloten bij
Contactgegevens
Back To Top