skip to Main Content

Oogaandoeningen

Vanzelfsprekend bent u aan uw zicht gehecht. Goed kunnen zien is extreem waardevol. Toch is goed zicht voor veel mensen niet vanzelfsprekend. De oorzaak hiervan verschilt van een relatief onschuldige refractie afwijking, tot ernstige oogaandoeningen. Hier leest u meer over oogziekten en oogaandoeningen, de symptomen, behandelopties en meer.

Cataract/staar

Staar is een vertroebeling van de ooglens, die met name optreedt bij mensen ouder dan 55. Ouderdom is dan ook de voornaamste oorzaak van staar. Mensen met staar gaan geleidelijk minder goed zien. Zowel de scherpte van hun zicht als het vermogen om kleuren te zien, gaan geleidelijk achteruit. Omdat de achteruitgang geleidelijk is, merken veel mensen hun klachten niet direct op.

Heb ik staar?

Staarklachten treden vrijwel altijd geleidelijk op. Symptomen die bij staar passen zijn sterk wisselende bril- of lenssterktes, verstrooiing van licht (halo’s) en last van dubbel zien. Heeft u last van een of meerdere van deze klachten? Uw huisarts kan u doorverwijzen voor een staaronderzoek.

Wat te doen tegen staar?

Heeft uw huisarts of medisch specialist hinderlijke staar vastgesteld? Dan ondergaat u waarschijnlijk een staaroperatie. Tijdens zo’n operatie wordt de troebele lens verwijderd en vervangen door een kunstlens.

Refractie afwijking

De meest voorkomende oogaandoening is een refractie afwijking. Dit is de reden dat veel mensen een bril of lenzen dragen, of hun ogen laten laseren. De oorzaak van refractie afwijking is meestal de groei van het oog of het verslappen van de oogspieren. Refractie afwijkingen ontstaan dan ook vaak tijdens de adolescentie (16-20 jaar). Kenmerkend aan refractie afwijkingen is dat u ofwel veraf ofwel dichtbij niet scherp ziet.

Heb ik een refractie afwijking?

Gaat u steeds minder scherp zien en doet zich dat probleem vooral veraf of juist dichtbij voor? Dan is de kans groot dat u last heeft van een refractie afwijking. Daarbij geldt dat jongvolwassenen vaak eerder veraf slechter gaan zien, terwijl ouderen vaker dichtbij slecht zien.

Wat te doen tegen refractie afwijkingen?

Refractie afwijkingen zijn relatief onschuldig en zijn op vele manieren te verhelpen. Een bril of lenzen dragen is de meest bekende oplossing. Ook het laten plaatsen van een kunstlens of ooglaseren zijn bekende oplossingen. Overweegt u uw ogen te laten laseren? Hier leest u er meer over.

Glaucoom

Met de naam glaucoom wordt verwezen naar beschadiging van de oogzenuw. De meest voorkomende oorzaak daarvan is een te hoge druk van het vocht in het oog. Het kenmerkende symptoom van glaucoom is verlies van gezichtsvermogen aan de randen. Kokervisie in het kort. Hierdoor ziet u minder goed aan de randen van uw gezichtsveld. Een behandeling tegen glaucoom bestaat uit oogdruppels, een laserbehandeling of soms een operatie.

Uveïtis

De naam uveïtis is een verzamelterm voor allerlei vormen van inwendige oogontsteking. Inwendige oogontsteking doet zich meestal voor in het vaatvlies van het oog. Inwendige oogontstekingen zijn zeldzaam, maar ook complex. Vraagt u zich af of u uveïtis heeft? Uveïtis is haast onmogelijk zelf te diagnosticeren. De klachten zijn daarvoor te algemeen en te uiteenlopend. De symptomen van uveïtis bestaan in ieder geval uit wazig of slechter zicht, meestal in maar één oog. Voor de behandeling van uveïtis worden corticosteroïden, oogdruppels ingezet. In het uiterste geval is een operatie noodzakelijk.

Tranende of rode ogen

Strikt genomen zijn tranende ogen en rode ogen twee verschillende problemen. Maar vaak hebben ze met elkaar te maken. Zo zijn rode ogen vaak een symptoom van traanproblemen. Traanproblemen ontstaan op hun beurt door:

  • Te hoge traanproductie;
  • Een niet goed werkende traanpomp;
  • Gebrek aan goede afvoer van tranen.

De symptomen van tranende of rode ogen spreken redelijk voor zich. De behandeling van tranende of rode ogen hangt af van de precieze oorzaak. Bij een te hoge traanproductie is de oorzaak – bijvoorbeeld droge ogen – vaak eenvoudig weg te nemen. Bij afvoerproblemen is een kleine ingreep vaak noodzakelijk. Wat voor ingreep hangt af van de plaats van verstopping.

Lui oog

Het luie oog, ook wel amblyopie genoemd, is een relatief onschuldige oogaandoening bij jonge kinderen. Om goed te kunnen zien is goede samenwerking tussen de ogen en hersenen noodzakelijk. Deze samenwerking leren kinderen geleidelijk voor hun tiende levensjaar. Het luie oog blijft achter in deze ontwikkeling en lift als het ware mee op het goede oog. Op wat voor manier het oog precies achterblijft, verschilt per geval. De symptomen van een lui oog kunnen dan ook heel verschillend zijn. Omdat het zich voordoet bij jonge kinderen is het ontdekken van het luie oog niet eenvoudig. Toch is behandeling op jonge leeftijd noodzakelijk. In veel gevallen bestaat de behandeling van een lui oog uit het afplakken van het goede oog (occlusie) om zo het luie oog aan het werk te zetten. In sommige gevallen wordt ook een bril of oogdruppels voorgeschreven.

Ontstoken ogen

Een reguliere oogontsteking doet zich voor aan de buitenkant van het oog, in tegenstelling tot uveïtis, wanneer de binnenkant van het oog ontstoken is. Een oogontsteking is relatief veelvoorkomend en gaat meestal vanzelf weer over. De symptomen van oogontsteking zijn rode, geïrriteerde ogen en soms lichte zwelling. Omdat ontstoken ogen in principe vanzelf weer over gaan, is een behandeling meestal niet nodig. Houdt de ontsteking toch aan? Dan bieden oogdruppels meestal uitkomst.

Nachtblindheid

Mensen met nachtblindheid zien slecht bij weinig licht. Dit is een gevolg van verminderd accommodatievermogen van de ogen, of een verminderde gevoeligheid voor licht. Mensen die nachtblind zijn als gevolg van minder accommodatievermogen, hebben vaak ook meer last van plotseling fel licht. Zowel het accommodatievermogen als lichtgevoeligheid zijn in zekere mate erfelijk. Hoewel de oorzaken van nachtblindheid divers zijn, is er meestal niets aan te doen. Een behandeling tegen nachtblindheid bestaat vooralsnog niet.

Patiëntwaarderingen
Aangesloten bij
Contactgegevens
Back To Top