skip to Main Content

Oogmedicijnen en oogdruppels

Er zijn talloze oogaandoeningen en al evenzoveel behandelingen en medicijnen. Medicijnen voor de ogen laten zich dus niet simpel in één overzicht benoemen. Oogdruppels zijn een cruciale toedieningsmethode bij de behandeling en preventie van diverse oogziekten. Daarom leest u hier meer over oogdruppels en het gebruik van oogdruppels.

Waarvoor zijn oogdruppels?

Oogdruppels zijn een toedieningsmethode. Een veel gebruikte manier om medicijnen voor uw ogen ook daadwerkelijk in uw ogen te krijgen. De inhoud van de druppels verschilt per situatie. Oogdruppels kunnen onder meer antibiotica, corticosteroïden en spierverslappers bevatten. De precieze inhoud hangt af van de aandoening waarvoor ze zijn voorgeschreven. Want in de meeste gevallen gaat het bij oogdruppels om door een arts voorgeschreven medicijn.

Waar koop ik oogdruppels?

Oogdruppels met een specifieke, medicinale werking haalt u in een apotheek. In principe uitsluitend met een recept. Oogdruppels die geen receptgeneesmiddel bevatten – zoals sommige middelen tegen allergie – zijn zonder recept bij drogisterijen verkrijgbaar. Daarnaast zijn diverse soorten oogdruppels verkrijgbaar via het internet.

Hoe lang kan ik oogdruppels bewaren?

Zoals de meeste medicijnen hebben oogdruppels een uiterste houdbaarheidsdatum. Tot deze datum is een goede werking van het medicijn gegarandeerd. Hoe lang u uw oogdruppels kan bewaren hangt in de eerste plaats af van het betreffende middel. Niet elk soort oogdruppel is even lang houdbaar. Op het flesje staat vermeld tot welke datum uw oogdruppels houdbaar zijn. Twijfelt u over de werking of houdbaarheid van oogdruppels? Raadpleeg dan de arts die u het middel heeft voorgeschreven.

Hoe gebruik ik oogdruppels?

Oogdruppels worden – vanzelfsprekend – in het oog gedruppeld. De benodigde hoeveelheid verschilt per soort oogdruppel. Houd er rekening mee dat oogdruppels werkzame stoffen bevatten die in te grote hoeveelheden schadelijk kunnen zijn. Probeer u dus altijd strikt aan de voorgeschreven of geadviseerde dosering te houden. U brengt oogdruppels aan door naar boven te kijken en met uw duim en wijsvinger uw oogleden opzij te duwen. Met uw andere hand brengt u de druppels aan in uw oog.

Vergoeding voor oogdruppels

Wanneer oogdruppels onderdeel uitmaken van een medisch noodzakelijke behandeling, worden deze in principe vergoed vanuit de basiszorg. Dit geldt meestal voor oogdruppels die op recept worden voorgeschreven. Dit betekent eveneens dat het eigen risico van toepassing is, waardoor u wel degelijk kosten maakt. Voor oogdruppels die zonder recept verkrijgbaar zijn, bijvoorbeeld tegen allergieën, geldt in principe geen vergoeding. Sommige verzekeraars vergoeden zulke oogdruppels (gedeeltelijk) via een aanvullend pakket.

Patiëntwaarderingen
Aangesloten bij
Contactgegevens
Back To Top