skip to Main Content

Risico’s en complicaties laserbehandeling

Het is belangrijk dat je je bewust bent van de mogelijke complicaties die kunnen optreden bij ooglaseren voordat je een besluit tot behandeling neemt. Hoewel een goed uitgevoerde laserbehandeling als veilig wordt gezien is er uiteraard altijd een kleine kans dat er onverhoopt toch een klacht ontstaat. Lees deze pagina goed door zodat je je bewust bent van de mogelijke risico’s.

Bovenstaand filmpje is gemaakt door de FDA, de Amerikaanse overheidsinstantie die de kwaliteit en veiligheid van voedsel, medicijnen en medische apparatuur bewaakt. Hierin wordt specifiek ingegaan op de risico’s van een LASIK behandeling.

Onder- en overcorrectie

Hoewel de apparatuur waarmee een lasercorrectie wordt uitgevoerd uiterst precies werkt kan het toch voorkomen dat de correctie voor het oog niet optimaal is. Er is dan dus een klein beetje te veel of te weinig gecorrigeerd waardoor het voor sommige activiteiten nodig is om toch nog een aanvullende bril te dragen. De kans op onder- of overcorrectie is groter als er voor grotere afwijkingen moet worden behandeld. Om zo’n onjuiste correctie te voorkomen bieden wij Wavefront aan. Een Wavefront behandeling heeft een enorm voordeel ten opzichte van een standaard laserbehandeling doordat het het gehele oog – en dus het gehele gezichtsvermogen – analyseert in plaats van alleen het oppervlak van het hoornvlies. Als het gaat om zicht en iemands visuele focus, zijn imperfecties net zo uniek als een vingerafdruk. Wavefront kan elke fout in het zicht opvangen, terwijl andere methoden alleen fouten in een bepaald gebied, zoals het hoornvlies, op kunnen vangen.

Halo’s en Glare

Halo’s zijn lichtkransen die jou om een lichtbron ziet die ontstaan als er licht door het hoornvlies valt buiten het gebied dat behandeld is, doordat de pupil bij duisternis groter wordt. Glare ontstaat door reflecties van de rand van het gelaserde gebied, hierdoor wordt uw beeld verstoord door schitteringen. Beide complicaties zijn te behandelen door op een gebied van uw oog te focussen dat groter is dan uw pupil bij duisternis.

Haze (Hoornvlies verlittekening)

Afhankelijk van het soort laserbehandeling kan er littekenvorming op het hoornvlies optreden. (Doorgaans bij PKR behandelingen, bij Lasik behandelingen is dit zeldzaam.) Meestal lijdt littekenvorming niet tot klachten maar soms moeten tijdelijk oogdruppels worden toegediend. De littekenvorming verdwijnt na enkele weken. In heel zeldzame gevallen lijdt littekenvorming tot blijvend gezichtsverlies, dat alleen hersteld kan worden door hoornvliestransplantatie.

Flapcomplicaties bij Lasik behandelingen

Bij Lasik behandelingen wordt een klein flapje gemaakt in het bovenste laagje van het hoornvlies. Soms ontstaat hierbij een onvolledige flap. Als dit gebeurt moet de behandeling worden gestaakt. Het flapje moet dan eerst weer vastgroeien, waarna na enkele maanden de behandeling opnieuw kan worden uitgevoerd.

Ook kan het voorkomen dat na de procedure het flapje niet goed vastgroeit. Het flapje kan verschuiven of zelfs helemaal loslaten. In dit geval moet de behandeling opnieuw worden uitgevoerd. Verder kan het soms nodig zijn het flapje na het vastgroeien nog wat bij te werken als zich hier onvolkomenheden in hebben gevormd.

Droge ogen

Er kan na de behandeling een droog gevoel of prikkeling in de ogen ontstaan, dit is doorgaans goed te verhelpen met oogdruppels en gaat na enige tijd vanzelf over.

Complicaties verschillen per type oogbehandeling

De risico’s en complicaties verschillen per type oogbehandeling, laat u daarom goed voorlichten! Uw behandelend arts kan u duidelijk aangeven wat voor uw geval van toepassing is.

Patiëntwaarderingen
Aangesloten bij
Contactgegevens
Back To Top